Onderwijsadressen.nl

Hoe bereik ik docenten, schooldirecties, decanen, cultuurcoördinatoren en alle andere onderwijsfunctionarissen?

Hoe bereik ik docenten, schooldirecties, decanen, cultuurcoördinatoren en alle andere onderwijsfunctionarissen?U kunt direct hier een offerte aanvragen.

Kinderopvang

kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang

huur

Huur bestand

direct

Direct mailing

e-mail

E-mailmarketing

mailpack

Mailpack KidsPost

tele

Telemarketing

huur

Huur bestand

Huur bestand Kinderopvang


U kunt bij ons de adressen huren van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en locaties bovenschoolse opvang. U ontvangt van ons een bestand met de door u gewenste gegevens in het door u gewenste formaat (Excel, Access, txt). We kunnen de gegevens ook op sticker aanleveren. U kunt bij ons ook een selectie aanvragen, bijvoorbeeld naar de leidinggevenden van de peuterspeelzalen in Zuid-Holland of alleen naar de leidinggevenden van de kinderdagverblijven in een bepaald postcodegebied.


De aantallen

WELK GEGEVEN AANTAL
Kinderdagverblijven
Locaties: 4.067
Telefoonnummer: 4.067
Leidinggevenden (op naam): 3.939
   
Peuterspeelzalen
Locaties: 3.933
Telefoonnummer: 3.927
Leidinggevenden (op naam): 3.782
   
Buitenschoolse opvang (BSO)  
Locaties: 5.166
Telefoonnummer: 5.147
Leidinggevenden (op naam): 4.644


De kosten
De kosten (excl. 21% BTW) voor de huur van de adressen kinderopvang voor éénmalig gebruik zijn als volgt opgebouwd:


Vaste kosten: € 170,- per opdracht
Selectiekosten (eventueel): € 85,- per opdracht
Basisgegevens: € 0,09
Telefoonnummer: € 0,07
Naam leidinggevende: € 0,07


U kunt ook een jaarabonnement nemen. Bij een jaarabonnement kunt u het bestand gedurende een jaar zo vaak gebruiken als u wilt. Bovendien ontvangt u op afroepbasis gedurende het jaar driemaal een update van het bestand. De kosten voor een jaarabonnement bedragen ‘2x De kosten voor de huur voor eenmalig gebruik‘.

direct

Direct mailing

Direct mailing Kinderopvang


U kunt bij ons de adressen huren van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en locaties bovenschoolse opvang. U ontvangt van ons een bestand met de door u gewenste gegevens in het door u gewenste formaat (Excel, Access, txt). We kunnen de gegevens ook op sticker aanleveren.


U kunt zelf zorg dragen voor het versturen van uw direct mailing, wij kunnen dat ook voor u doen. Als wij uw direct mailing verzorgen, profiteert u van onze gunstige contracten met distributeurs als Sandd.

e-mail

E-mailmarketing

E-mailmarketing Kinderopvang


Wij verzorgen e-mailacties naar leidinggevenden van kinderdagverblijven, peuter- speelzalen en bso‘s.


We kunnen ook een selectie uit onze onderwijsdatabase voor u per e-mail bereiken: bijvoorbeeld peuterspeelzalen in Zuid-Holland of alleen kinderdagverblijven in een bepaalde postcodegebied.


De aantallen

WELK GEGEVEN: AANTAL
Leidinggevenden van kinderdagverblijven op hun
e-mailadres bereikbaar:
3.899
Leidinggevenden van peuterspeelzalen op
hun e-mailadres bereikbaar:
3.728
Leidinggevenden van buitenschoolse opvang
op hun e-mailadres bereikbaar:
4.599


Het versturen van een e-mailing verloopt als volgt:

 • wij ontvangen van u de te versturen html- of tekstfile;
 • wij sturen naar uw e-mailadres en verschillende eigen ‘testadressen‘ een testmail;
 • na uw akkoord gaat de e-mailing de deur uit;
 • wij rapporteren na 5 werkdagen de relevante kengetallen.


De kosten
De kosten (excl. 21% BTW) voor de huur van de e-mailadressen kinderopvang voor éénmalig gebruik zijn als volgt opgebouwd:

Vaste orderkosten: € 170,- per opdracht
Selectiekosten (eventueel): € 85,- per opdracht
E-mailadres leidinggevenden: € 0,12 per e-mailadres
Naam (zodat we de e-mail gepersonaliseerd/op naam kunnen versturen): € 0,07 per naam


U kunt ook een jaarabonnement nemen op de e-mailadressen. Bij een jaarabonnement kunt u het bestand gedurende een jaar zo vaak gebruiken als u wilt. Voor de e-mailings gebruiken we de up-to-date bestanden. De kosten voor een jaarabonnement op de e-mailadressen bedragen ‘3x de kosten voor de huur voor eenmalig gebruik‘.


Naast de kosten voor de huur van de e-mailadressen zijn er kosten verbonden aan het verzorgen van de e-mailing naar de door u gewenste groep. De kosten voor het verzorgen van één e-mailing (voor het zo nodig aanpassen van de html die wij ontvangen, voor het versturen van de e-mailing naar de door u geselecteerde functionarissen en voor het rapporteren van de kengetallen na enkele werkdagen bedragen de kosten € 425,- (excl. BTW).


Als u een jaarabonnement neemt op (een deel van) onze e-mailadressen en u op jaarbasis minimaal drie e-mailings door ons laat verzorgen, betaalt u
€ 265,- (excl. BTW) per e-mailing.


De kosten voor het verzorgen van e-mailings zijn niet afhankelijk van het aantal e-mails dat wij voor u versturen oftewel niet afhankelijk van het aantal leidinggevenden die we voor u per e-mail benaderen.

mail

Mailpack KidsPost

Mailpack KidsPost

Als u uw organisatie of uw producten/diensten onder de aandacht wilt brengen van kinderdagverblijven, kunt u meeliften met KidsPost. Met KidsPost versturen maximaal 8 organisaties hun brief, brochure, catalogus, poster enzovoort naar de leidinggevenden van 4.067 kinderdagverblijven.


Wij zorgen voor een optimale attentiewaarde:

 • aan KidsPost nemen maximaal 8 organisaties deel;
 • wij sturen alle leidinggevenden een e-mail waarin wij KidsPost aankondigen en waarin we een overzicht (met de mogelijkheid om door te klikken) van de deelnemende organisaties opnemen (deze e-mail versturen we een dag voordat KidsPost op de deurmat van de kinderdagverblijven valt);
 • de envelop van KidsPost is zeer herkenbaar.


De tarieven
De tarieven (excl. 21% BTW) voor deelname aan KidsPost zijn afhankelijk van het gewicht van de brief, brochure en/of poster die u wilt laten meesturen.

GEWICHT KOSTEN (EXCL. 21% BTW)
tot 20 gram € 1.075
20 - 40 gram € 1.275
40 - 60 gram € 1.475
60 - 80 gram € 1.675
80 - 100 gram € 1.875
zwaarder dan 100 gram prijs op aanvraag

Voor alle duidelijkheid, deze tarieven zijn ‘all inclusive‘: huur adressenbestand, handling en porti.


Data 2013/2014
Wij versturen KidsPost 2 keer per jaar. Op de volgende data valt KidsPost op de deurmat van de scholen:

 • dinsdag 5 november 2013
 • dinsdag 11 maart 2014


De spelregels

 • U levert één artikel (bijv. een brief, een catalogus, een brochure of een poster) aan of een gereed product (bijv. een envelop met daarin reeds de brief gevoegd of een envelop met brief en brochure).
 • Het maximale formaat van het artikel of het gereed product is 22,9 x 32,4 cm.
 • Uw artikel of gereed product dient anderhalve week voor verzending van KidsPost bij ons binnen te zijn in een oplage van 4.100 stuks.

tele

Telemarketing

Telemarketing Kinderopvang


We kunnen voor u de gewenste onderwijsdoelgroep telefonisch bereiken:

 • voorafgaand aan een direct mailing om de attentiewaarde van de direct mailing te verhogen;
 • voor de verkoop van onderwijsproducten en diensten;
 • voor het maken van afspraken voor uw adviseurs of consulenten;
 • enzovoort


Met behulp van onze onderwijsdatabase kunnen we tal van functionarissen telefonisch benaderen: directeuren van basisscholen, decanen in het voort- gezet onderwijs, ICT-coördinatoren in het basis- en voortgezet onderwijs, facilitair managers, sectievoorzitters CKV, sectievoorzitters Nederlands/Frans/ Duits/Engels enz.


Voor het opzetten en uitvoeren van een telemarketingactie rekenen wij:

 • een bescheiden bedrag voor het voorbereiden van de actie (opstellen script, gereedmaken call sheet, briefing call center agents e.d.);
 • een uurtarief voor de call center agents van € 41,50;
 • begeleidingskosten die afhankelijk zijn van de complexiteit van de actie (oplopend van 10% van de ‘belkosten‘ bij een eenvoudige actie tot 33% bij een complexe actie die veel begeleiding van de call center agents en regel- matig overleg met de opdrachtgever vergt).

Primair Onderwijs

basisscholen en speciaal (basis)onderwijs

huur

Huur bestand

direct

Direct mailing

e-mail

E-mailmarketing

mailpack

Mailpack De Schoolbus

telemarketing

Telemarketing

Back to Top

huur

Huur bestand

Huur bestand Primair onderwijs


U kunt bij ons de adressen huren van basisscholen en van scholen speciaal (basis)onderwijs. U ontvangt van ons een bestand met de door u gewenste gegevens in het door u gewenste formaat (Excel, Access, txt). We kunnen de gegevens ook op sticker aanleveren.


U kunt bij ons ook een selectie aanvragen, bijvoorbeeld basisscholen met minimaal 200 leerlingen, of alleen openbare basisscholen of scholen speciaal basisonderwijs in de provincie Zuid-Holland.


De aantallen

WELK GEGEVEN AANTAL
Basisscholen: 7.333
Scholen speciaal (basis)onderwijs:    707
Telefoonnummer: 8.023
Directeuren (op naam: 8.021
Intern begeleiders: 9.033
Interne cultuurcoördinatoren: 4.561
ICT-coördinatoren: 6.627
Rekencoördinatoren: 1.972
Taalcoördinatoren: 2.458

De kosten
De kosten (excl. 21% BTW) voor de huur van de adressen primair onderwijs voor éénmalig gebruik zijn als volgt opgebouwd:


Vaste orderkosten: € 170,- per opdracht
Selectiekosten (eventueel): € 85,- per opdracht
Basisgegeven: naam school en postadres: € 0,09 per school
Telefoonnummer: € 0,07 per telefoonnummer
Naam functionaris:
(directeur, intern begeleider enzovoort):
€ 0,07 per naam

U kunt ook een jaarabonnement nemen. Bij een jaarabonnement kunt u het bestand gedurende een jaar zo vaak gebruiken als u wilt. Bovendien ontvangt u op afroepbasis gedurende het jaar driemaal een update van het bestand. De kosten voor een jaarabonnement bedragen ‘2x de kosten voor de huur voor eenmalig gebruik‘.

direct

Direct mailing

Direct mailing Primair onderwijs


U kunt bij ons de adressen huren van basisscholen en van scholen speciaal (basis)onderwijs. U ontvangt van ons een bestand met de door u gewenste gegevens in het door u gewenste formaat (Excel, Access, txt). We kunnen de gegevens ook op sticker aanleveren.


U kunt zelf zorg dragen voor het versturen van uw direct mailing, wij kunnen dat ook voor u doen. Als wij uw direct mailing verzorgen, profiteert u van onze gunstige contracten met distributeurs als Sandd.

e-mail

E-mailmarketing

E-mailmarketing Primair onderwijs


Wij verzorgen e-mailacties naar verschillende doelgroepen in het primair onderwijs: directeuren, intern begeleiders, interne cultuurcoördinatoren.


We kunnen ook een selectie uit onze onderwijsdatabase voor u per e-mail bereiken: bijvoorbeeld de directeuren van basisscholen met minimaal 100 leerlingen, of de intern begeleiders van alleen de protestants-christelijke basisscholen of de rekencoördinatoren van scholen speciaal basisonderwijs in de provincie Noord-Brabant.


De aantallen

WELK GEGEVEN AANTAL
Directeuren op hun e-mailadres bereikbaar: 8.062
Intern begeleiders op hun e-mailadres bereikbaar: 9.001
Interne cultuurcoördinatoren op hun e-mailadres bereikbaar: 4.522
ICT-coördinatoren op hun e-mailadres bereikbaar: 6.692
Rekencoördinatoren op hun e-mailadres bereikbaar: 1.542
Taalcoördinatoren op hun e-mailadres bereikbaar: 1.963

Het versturen van een e-mailing verloopt als volgt:


 • wij ontvangen van u de te versturen html- of tekstfile;
 • wij sturen naar uw e-mailadres en verschillende eigen ‘testadressen‘ een testmail;
 • na uw akkoord gaat de e-mailing de deur uit;
 • wij rapporteren na 5 werkdagen de relevante kengetallen.

De kosten
De kosten (excl. 21% BTW) voor de huur van de e-mailadressen primair onderwijs voor éénmalig gebruik zijn als volgt opgebouwd:


Vaste orderkosten: € 170,- per opdracht
Selectiekosten (eventueel): € 85,- per opdracht
E-mailadres (van een directeur, intern begeleider enzovoort): € 0,12 per e-mailadres
Naam (zodat we de e-mail gepersonaliseerd/op naam kunnen versturen): € 0,07 per naam

U kunt ook een jaarabonnement nemen op de e-mailadressen. Bij een jaarabonnement kunt u het bestand gedurende een jaar zo vaak gebruiken als u wilt. Voor de e-mailings gebruiken we de up-to-date bestanden. De kosten voor een jaarabonnement op de e-mailadressen bedragen ‘3x de kosten voor de huur voor eenmalig gebruik‘.

Naast de kosten voor de huur van de e-mailadressen zijn er kosten verbonden aan het verzorgen van de e-mailing naar de door u gewenste groep. De kosten voor het verzorgen van één e-mailing (voor het zo nodig aanpassen van de html die wij ontvangen, voor het versturen van de e-mailing naar de door u geselecteerde functionarissen en voor het rapporteren van de kengetallen na enkele werkdagen bedragen € 425,- (excl. BTW).

Als u een jaarabonnement neemt op (een deel van) onze e-mailadressen en u op jaarbasis minimaal drie e-mailings door ons laat verzorgen, betaalt u
€ 265,- (excl. BTW) per e-mailing.

De kosten voor het verzorgen van e-mailings zijn niet afhankelijk van het aantal e-mails dat wij voor u versturen oftewel niet afhankelijk van het aantal directeuren, intern begeleiders, cultuurcoördinatoren die we voor u per e-mail benaderen.

mail

Mailpack De Schoolbus

Mailpack De Schoolbus


Als u uw organisatie of uw producten/diensten onder de aandacht wilt brengen van scholen in het primair onderwijs, kunt u meeliften met De Schoolbus. Met De Schoolbus versturen maximaal 9 organisaties hun brief, brochure, catalogus, poster enzovoort naar 7.800 basisscholen en scholen speciaal (basis)onderwijs.


Wij zorgen voor een optimale attentiewaarde:

 • aan De Schoolbus nemen maximaal 9 organisaties deel;
 • wij sturen alle directeuren een e-mail waarin wij De Schoolbus aankondigen en waarin we een overzicht (met de mogelijkheid om door te klikken) van de deelnemende organisaties opnemen (deze e-mail versturen we een dag voordat De Schoolbus op de deurmat van de scholen valt);
 • de envelop van De Schoolbus is zeer herkenbaar.


De tarieven
De tarieven (excl. 21% BTW) voor deelname aan De Schoolbus zijn afhankelijk van het gewicht van de brief, brochure en/of poster die u wilt laten meesturen.


GEWICHT KOSTEN (EXCL. 21% BTW)
 tot 20 gram € 1.625
20 - 40 gram € 1.875
40 - 60 gram € 2.325
60 - 80 gram € 2.425
80 - 100 gram € 2.625
zwaarder dan 100 gram prijs op aanvraag

Voor alle duidelijkheid, deze tarieven zijn 'all inclusive': huur adressenbestand, handling en porti.

Data 2016/2017
Wij versturen De Schoolbus 6 keer per jaar. Op de volgende data valt De Schoolbus op de deurmat van de scholen:

 • dinsdag 17 januari 2017
 • dinsdag 14 maart 2017
 • dinsdag 9 mei 2017
 • dinsdag 12 september 2017
 • dinsdag 26 september 2017
 • dinsdag 7 november 2017

De spelregels
 • U levert één artikel (bijv. een brief, een catalogus, een brochure of een poster) aan of een gereed product (bijv. een envelop met daarin reeds de brief gevoegd of een envelop met brief en brochure).
 • Het maximale formaat van het artikel of het gereed product is 22,9 x 32,4 cm.
 • Uw artikel of gereed product dient anderhalve week voor verzending van De Schoolbus bij ons binnen te zijn in een oplage van 7.850 stuks.

tele

Telemarketing

Telemarketing Primair onderwijs


We kunnen voor u de gewenste onderwijsdoelgroep telefonisch bereiken:

 • voorafgaand aan een direct mailing om de attentiewaarde van de direct mailing te verhogen;
 • voor de verkoop van onderwijsproducten en diensten;
 • voor het maken van afspraken voor uw adviseurs of consulenten;
 • enzovoort

Met behulp van onze onderwijsdatabase kunnen we tal van functionarissen telefonisch benaderen: directeuren van basisscholen, decanen in het voort- gezet onderwijs, ICT-coördinatoren in het basis- en voortgezet onderwijs, facilitair managers, sectievoorzitters CKV, sectievoorzitters Nederlands/Frans/ Duits/Engels enz.


Voor het opzetten en uitvoeren van een telemarketingactie rekenen wij:

 • een bescheiden bedrag voor het voorbereiden van de actie (opstellen script, gereedmaken call sheet, briefing call center agents e.d.);
 • een uurtarief voor de call center agents van € 41,50;
 • begeleidingskosten die afhankelijk zijn van de complexiteit van de actie (oplopend van 10% van de ‘belkosten‘ bij een eenvoudige actie tot 33% bij een complexe actie die veel begeleiding van de call center agents en regel- matig overleg met de opdrachtgever vergt).

Voortgezet onderwijs

van praktijkscholen tot en met gymnasia

huur

Huur bestand

direct

Direct mailing

e-mail

E-mailmarketing

mailpack

Mailpack Cultuurpost

telemarketin

Telemarketing

Back to Top

huur

Huur bestand

Huur bestand Voortgezet onderwijs


U kunt bij ons de adressen huren van locaties voortgezet onderwijs (praktijkscholen, vmbo, havo, vwo, gymnasium) en van scholen speciaal (voortgezet) onderwijs. U ontvangt van ons een bestand met de door u gewenste gegevens in het door u gewenste formaat (Excel, Access, txt). We kunnen de gegevens ook op sticker aanleveren.


U kunt bij ons ook een selectie aanvragen, bijvoorbeeld locaties voortgezet onderwijs met minimaal 1.000 leerlingen, of alleen locaties openbaar onderwijs of scholen speciaal voortgezet onderwijs in de provincie Zuid-Holland.


De aantallen

WELK GEGEVEN AANTAL
Locaties voortgezet onderwijs: 1384
Locaties speciaal voortgezet onderwijs: 423
Telefoonnummer: 1807
Directeuren (op naam): 2737
Decanen: 1918
Cultuurcoördinatoren: 1114
ICT-coördinatoren: 1374
Teamleiders/coördinatoren (vmbo onderbouw, bovenbouw, havo/vwo onderbouw en tweede fase): 4329

Sectievoorzitters van allerlei vakken (wiskunde, Frans,

biologie, techniek lichamelijke opvoeding enz.):
15.197


De kosten
De kosten (excl. 21% BTW) voor de huur van de adressen voortgezet onderwijs voor éénmalig gebruik zijn als volgt opgebouwd:

Vaste orderkosten: € 170,- per opdracht
Selectiekosten (eventueel): € 85,- per opdracht
Basisgegeven: naam school en postadres: € 0,17 per school
Telefoonnummer: € 0,12 per telefoonnummer
Naam functionaris: (directeur, decaan, teamleider): € 0,12 per naam

U kunt ook een jaarabonnement nemen. Bij een jaarabonnement kunt u het bestand gedurende een jaar zo vaak gebruiken als u wilt. Bovendien ontvangt u op afroepbasis gedurende het jaar driemaal een update van het bestand. De kosten voor een jaarabonnement bedragen ‘2x de kosten voor de huur voor eenmalig gebruik‘.

direct

Direct mailing

Direct mailing Voortgezet onderwijs


U kunt zelf zorg dragen voor het versturen van uw direct mailing, wij kunnen dat ook voor u doen. Als wij uw direct mailing verzorgen, profiteert u van onze gunstige contracten met distributeurs als Sandd.

e-mail

E-mailmarketing

E-mailmarketing Voortgezet onderwijs


Wij verzorgen e-mailacties naar verschillende doelgroepen in het voortgezet onderwijs: directeuren, zorgcoördinatoren, decanen, cultuurcoördinatoren enz.


We kunnen ook een selectie uit onze onderwijsdatabase voor u per e-mail bereiken: bijvoorbeeld directeuren van locaties voortgezet onderwijs met minimaal 1.000 leerlingen of de cultuurcoördinatoren van locaties voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Brabant.


De aantallen

WELK GEGEVEN AANTAL
Directeuren op hun e-mailadres bereikbaar: 2725
Zorgcoördinatoren op hun e-mailadres bereikbaar: 1496
Cultuurcoördinatoren op hun e-mailadres bereikbaar: 1114
ICT-coördinatoren op hun e-mailadres bereikbaar: 1367
Hoofden personeelszaken op hun e-mailadres bereikbaar: 681
Sectievoorzitters van verschillende vakken (wiskunde, Frans, techniek, lichamelijke opvoeding enz.) op hun
e-mailadres bereikbaar:
15197


Het versturen van een e-mailing verloopt als volgt:

 • wij ontvangen van u de te versturen html- of tekstfile;
 • wij sturen naar uw e-mailadres en verschillende eigen ‘testadressen‘ een testmail;
 • na uw akkoord gaat de e-mailing de deur uit;
 • wij rapporteren na 5 werkdagen de relevante kengetallen.

De kosten
De kosten (excl. 21% BTW) voor de huur van de e-mailadressen voortgezet onderwijs voor éénmalig gebruik zijn als volgt opgebouwd:

Vaste orderkosten: € 170,- per opdracht
Selectiekosten (eventueel): € 85,- per opdracht
E-mailadres (van een directeur, zorg-

coördinator enzovoort):

€ 0,21 per e-mailadres
Naam (zodat we de e-mail gepersonaliseerd/op

naam kunnen versturen):

€ 0,12 per naam

U kunt ook een jaarabonnement nemen op de e-mailadressen. Bij een jaarabonnement kunt u het bestand gedurende een jaar zo vaak gebruiken als u wilt. Voor de e-mailings gebruiken we de up-to-date bestanden. De kosten voor een jaarabonnement op de e-mailadressen bedragen ‘3x de kosten voor de huur voor eenmalig gebruik‘.

Naast de kosten voor de huur van de e-mailadressen zijn er kosten verbonden aan het verzorgen van de e-mailing naar de door u gewenste groep. De kosten voor het verzorgen van één e-mailing (voor het zo nodig aanpassen van de html die wij ontvangen, voor het versturen van de e-mailing naar de door u geselecteerde functionarissen en voor het rapporteren van de kengetallen na enkele werkdagen bedragen € 425,- (excl. BTW).

Als u een jaarabonnement neemt op (een deel van) onze e-mailadressen en u op jaarbasis minimaal drie e-mailings door ons laat verzorgen, betaalt u € 265,- (excl. BTW) per e-mailing.

De kosten voor het verzorgen van e-mailings zijn niet afhankelijk van het aantal e-mails dat wij voor u versturen oftewel niet afhankelijk van het aantal directeuren, zorgcoördinatoren, cultuur- coördinatoren die we voor u per
e-mail benaderen.

mail

Mailpack cultuurpost

Mailpack cultuurpost


Als u uw organisatie of uw producten/diensten onder de aandacht wilt brengen van sectievoorzitters CKV/cultuurcoördinatoren op scholen in het voortgezet onderwijs, kunt u meeliften met de Cultuurpost. Met de Cultuurpost versturen maximaal 8 organisaties hun brief, brochure, catalogus, poster enzovoort naar de sectievoorzitters CKV en cultuurcoördinatoren op de 1.699 locaties voortgezet onderwijs en scholen speciaal voortgezet onderwijs.


Wij zorgen voor een optimale attentiewaarde:

 • aan de Cultuurpost nemen maximaal 8 organisaties deel;
 • wij sturen alle sectievoorzitters CKV/cultuurcoördinatoren een e-mail waarin wij de Cultuurpost aankondigen en waarin we een overzicht (met de mogelijkheid om door te klikken) van de deelnemende organisaties opnemen (deze e-mail versturen we een dag voordat de Cultuurpost op de deurmat van de scholen valt);
 • de envelop van de Cultuurpost is zeer herkenbaar.

De tarieven
De tarieven (excl. 21% BTW) voor deelname aan de Cultuurpost zijn afhankelijk van het gewicht van de brief, brochure en/of poster die u wilt laten meesturen.

GEWICHT KOSTEN (EXCL. 21% BTW)
tot 20 gram € 825
 20 - 40 gram             € 950
40 - 60 gram € 1.025
60 - 80 gram € 1.125
80 - 100 gram € 1.275
zwaarder dan 100 gram prijs op aanvraag

Voor alle duidelijkheid, deze tarieven zijn 'all inclusive': huur adressenbestand, handling en porti.

Datum 2017
Op de volgende datum valt de Cultuurpost op de deurmat van de scholen:

 • dinsdag 26 september 2017


De spelregels

 • U levert één artikel (bijv. een brief, een catalogus, een brochure of een poster) aan of een gereed product (bijv. een envelop met daarin reeds de brief gevoegd of een envelop met brief en brochure).
 • Het maximale formaat van het artikel of het gereed product is 22,9 x 32,4 cm.
 • Uw artikel of gereed product dient anderhalve week voor verzending van de Cultuurpost bij ons binnen te zijn in een oplage van 1.750 stuks.

tele

Telemarketing

Telemarketing Voortgezet onderwijs


We kunnen voor u de gewenste onderwijsdoelgroep telefonisch bereiken:

 • voorafgaand aan een direct mailing om de attentiewaarde van de direct mailing te verhogen;
 • voor de verkoop van onderwijsproducten en diensten;
 • voor het maken van afspraken voor uw adviseurs of consulenten;
 • enzovoort

Met behulp van onze onderwijsdatabase kunnen we tal van functionarissen telefonisch benaderen: directeuren van basisscholen, decanen in het voort- gezet onderwijs, ICT-coördinatoren in het basis- en voortgezet onderwijs, facilitair managers, sectievoorzitters CKV, sectievoorzitters Nederlands/Frans/ Duits/Engels enz.


Voor het opzetten en uitvoeren van een telemarketingactie rekenen wij:

 • een bescheiden bedrag voor het voorbereiden van de actie (opstellen script, gereedmaken call sheet, briefing call center agents e.d.);
 • een uurtarief voor de call center agents van € 41,50;
 • begeleidingskosten die afhankelijk zijn van de complexiteit van de actie (oplopend van 10% van de ‘belkosten‘ bij een eenvoudige actie tot 33% bij een complexe actie die veel begeleiding van de call center agents en regel- matig overleg met de opdrachtgever vergt).

MBO, HBO en WO

huur

Huur bestand

direct

Direct mailing

e-mail

E-mailmarketing MBO

telemarketing

Telemarketing

Back to Top

huur

Huur bestand

Huur bestand MBO, HBO en WO


U kunt bij ons de adressen huren van onderwijsinstellingen middelbaar beroepsonderwijs (ROC‘s, AOC‘s en MBO-vakscholen), hoger beroepsonderwijs (hogescholen) en wetenschappelijk onderwijs (universiteiten). U ontvangt van ons een bestand met de door u gewenste gegevens in het door u gewenste formaat (Excel, Access, txt). We kunnen de gegevens ook op sticker aanleveren.


U kunt bij ons ook een selectie aanvragen, bijvoorbeeld locaties mbo in Zuid-Holland of locaties hoger beroepsonderwijs in een bepaald postcodegebied.


De aantallen

WELK GEGEVEN AANTAL

Middelbaar beroepsonderwijs

 
Locaties middelbaar beroepsonderwijs: 537
Telefoonnummer: 537
Sectordirecteuren (op naam): 1.244
Locatiedirecteuren (op naam): 337
   
Hoger beroepsonderwijs  
Locaties met naam van de opleiding(en): 251
   

Universitair onderwijs

 
Adressen/locaties van de faculteiten: 154

De kosten
De kosten (excl. 21% BTW) voor de huur van de adressen middelbaar beroepsonderwijs voor éénmalig gebruik zijn als volgt opgebouwd:


Vaste orderkosten: € 170,- per opdracht
Selectiekosten (eventueel): € 85,- per opdracht
Basisgegeven: naam school en postadres: € 0,17 per locatie
Telefoonnummer: € 0,12 per telefoonnummer
Naam sector/locatiedirecteur: € 0,12 per naam


U kunt ook een jaarabonnement nemen. Bij een jaarabonnement kunt u het bestand gedurende een jaar zo vaak gebruiken als u wilt. Bovendien ontvangt u op afroepbasis gedurende het jaar driemaal een update van het bestand. De kosten voor een jaarabonnement bedragen ‘2x de kosten voor de huur voor eenmalig gebruik‘.

direct

Direct mailing

Direct mailing MBO, HBO en WO


U kunt bij ons de adressen huren van onderwijsinstellingen middelbaar beroepsonderwijs (ROC‘s, AOC‘s en MBO-vakscholen), hoger beroepsonderwijs (hogescholen) en wetenschappelijk onderwijs (universiteiten). U ontvangt van ons een bestand met de door u gewenste gegevens in het door u gewenste formaat (Excel, Access, txt). We kunnen de gegevens ook op sticker aanleveren.


U kunt zelf zorg dragen voor het versturen van uw direct mailing, wij kunnen dat ook voor u doen. Als wij uw direct mailing verzorgen, profiteert u van onze gunstige contracten met distributeurs als Sandd.

E-mail

E-mailmarketing MBO

E-mailmarketing MBO


Wij verzorgen e-mailacties naar sectordirecteuren en locatiedirecteuren van het middelbaar Beroepsonderwijs (ROC‘s, AOC‘s en MBO-vakscholen).


We kunnen ook een selectie uit onze onderwijsdatabase voor u per e-mail bereiken: bijvoorbeeld naar alle directeuren in Zuid-Holland of alleen de directeuren werkzaam op locaties in een bepaald postcodegebied.


De aantallen middelbaar beroepsonderwijs

WELK GEGEVEN AANTAL
Sectordirecteuren van op hun e-mailadres bereikbaar: 1.233
Locatiedirecteuren op hun e-mailadres bereikbaar: 329


Het versturen van een e-mailing verloopt als volgt:

 • wij ontvangen van u de te versturen html- of tekstfile;
 • wij sturen naar uw e-mailadres en verschillende eigen ‘testadressen‘ een testmail;
 • na uw akkoord gaat de e-mailing de deur uit;
 • wij rapporteren na 5 werkdagen de relevante kengetallen.


De kosten
De kosten (excl. 21% BTW) voor de huur van de e-mailadressen middelbaar beroepsonderwijs voor éénmalig gebruik zijn als volgt opgebouwd:


Vaste orderkosten: € 170,- per opdracht
Selectiekosten (eventueel): € 85,- per opdracht
E-mailadres sectordirecteur of locatiedirecteur: € 0,21 per e-mailadres
Naam (zodat we de e-mail gepersonaliseerd/opnaam kunnen versturen): € 0,12 per naam


U kunt ook een jaarabonnement nemen op de e-mailadressen. Bij een jaarabonnement kunt u het bestand gedurende een jaar zo vaak gebruiken als u wilt. Voor de e-mailings gebruiken we de up-to-date bestanden. De kosten voor een jaarabonnement op de e-mailadressen bedragen ‘3x de kosten voor de huur voor eenmalig gebruik‘.

Naast de kosten voor de huur van de e-mailadressen zijn er kosten verbonden aan het verzorgen van de e-mailing naar de door u gewenste groep. De kosten voor het verzorgen van één e-mailing (voor het zo nodig aanpassen van de html die wij ontvangen, voor het versturen van de e-mailing naar de door u geselecteerde functionarissen en voor het rapporteren van de kengetallen na enkele werkdagen bedragen € 425,- (excl. BTW).

Als u een jaarabonnement neemt op (een deel van) onze e-mailadressen en u op jaarbasis minimaal drie e-mailings door ons laat verzorgen, betaalt u € 265,- (excl. BTW) per e-mailing.

De kosten voor het verzorgen van e-mailings zijn niet afhankelijk van het aantal e-mails dat wij voor u versturen oftewel niet afhankelijk van het aantal leidinggevenden die we voor u per e-mail benaderen.

tele

Telemarketing

Telemarketing MBO, HBO en WO


We kunnen voor u de gewenste onderwijsdoelgroep telefonisch bereiken:

 • voorafgaand aan een direct mailing om de attentiewaarde van de direct mailing te verhogen;
 • voor de verkoop van onderwijsproducten en diensten;
 • voor het maken van afspraken voor uw adviseurs of consulenten;
 • enzovoort

Met behulp van onze onderwijsdatabase kunnen we tal van functionarissen telefonisch benaderen: directeuren van basisscholen, decanen in het voort- gezet onderwijs, ICT-coördinatoren in het basis- en voortgezet onderwijs, facilitair managers, sectievoorzitters CKV, sectievoorzitters Nederlands/Frans/ Duits/Engels enz.


Voor het opzetten en uitvoeren van een telemarketingactie rekenen wij:

 • een bescheiden bedrag voor het voorbereiden van de actie (opstellen script, gereedmaken call sheet, briefing call center agents e.d.);
 • een uurtarief voor de call center agents van € 41,50;
 • begeleidingskosten die afhankelijk zijn van de complexiteit van de actie (oplopend van 10% van de ‘belkosten‘ bij een eenvoudige actie tot 33% bij een complexe actie die veel begeleiding van de call center agents en regel- matig overleg met de opdrachtgever vergt).

Over Onderwijsadressen.nl


Als u wilt dat uw informatie bij de juiste professionals in het onderwijs terecht komt, bent u bij ons aan het juiste adres. Wij helpen u:

 • met up to date onderwijsbestanden met de namen van tal van functionarissen: directeuren, decanen, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, ICT-coördinatoren, cultuurcoördinatoren, coördinatoren onderbouw en bovenbouw voortgezet onderwijs enzovoort;
 • met de dienstverlening die daarbij hoort: het verzorgen van direct mailings en e-mailings, het opzetten en uitvoeren van telemarketingacties en het meeliften met verschillende mailpacks.

Wij denken graag met u mee over hoe u de professionals in het onderwijs het beste kunt bereiken. Wij doen dat inmiddels voor tal van organisaties: Ahrend, Beeld en Geluid, Boom test uitgevers, CAH Vilentum, Casio, CED-Groep, Cito, Convoy uitgevers, DST, Dyade, FNV, Focus Conferences, Hermitage, Hogeschool Windesheim, Humanity House, Jantje Beton, Kluwer, Kunstgebouw, LOI, Longfonds, Luzac, Nederlands Openluchtmusuem, Ortho Consult, Plan Nederland, Reed Business, Rijksmuseum, Rutgers WPF, Scala leuker leren, SDU uitgevers, SONedutraining, Stichting Lezen, Uitgeverij Leopold, Unicef, VNO-NCW enzovoort.Back to Top

logo DUO Onderwijsonderzoek /onderzoek onder schooldirecties, decanen, docenten, cultuurcoördinatoren, teamleiders en alle andere onderwijsfunctionarissen.

CONTACT

Onderwijsadressen.nl
Bezoekadres:
Othellodreef 139-143
3561 GV Utrecht


Postadres:
Postbus 681
3500 AR Utrecht
T. 030 - 263 10 86
E. info@onderwijsadressen.nl

NAVIGATIE

home
kinderopvang
primair onderwijs
voortgezet onderwijs
mbo hbo wo
over ons
contact